top of page
Handlarn_Lugnvik_Store_Web_2228.jpg

HANDLAR

BLOGGEN

Viktiga framtidsplaner för vår bygd

Hoppas ni orkar ta er igenom detta och ännu bättre reagera genom att höra av er till oss, via besök, telefon eller mejl med era åsikter och synpunkter.


Unikt statligt projekt i Lugnvik

Staten har överlåtit till sitt forskningsinstitut Vinnova att jobba fram underlag för att förenkla och förbättra möjligheterna att kunna förverkliga drömmen om att bo på landet. Vinnova samarbetar med några universitet, bl. a. Umeå Universitet, med detta. Umeå har utsett Lugnvik som del av detta forskningsprojekt, för här finns det man söker. Ett mindre samhälle där det ska finnas en ideell motpart som jobbar för ortens bästa, och ett lokalt servicecenter. Dessa saker anses vara viktiga för en levande landsbygd.


Projektet startar nu och skall pågå till i 18 månader. Genom intervjuer med folk som vill, eller redan har, flytta till landsbygden. Universitetet, Kramfors kommun och de lokala representanterna på orten ska söka och hitta fastigheter som kan säljas eller hyras ut till nyinflyttade, samt se till vad som kan göras för att öka landsbygdens dragningskraft.

Målsättningen är att Lugnvik ska bli en förebild för liknande byar och områden runt om i vårt land. Detta är naturligtvis en väldigt stor möjlighet för vår by att utvecklas, få en positivare fastighetsmarknad och FRAMFÖRALLT få en ännu mer levande landsbygd!


Lägesbeskrivning

Båda Lugnviks IF och Handlarn i Lugnvik ser möjligheter med detta samtidigt som båda har problem som skulle kunna bli riktigt allvarliga…


Lugnviks IF

Idrottsföreningen har ca 140 medlemmar driver en rad anläggningar i byn för motion, möten och fritid. Bland annat; idrottsplan, ridanläggning, isbana, motionsspår och inte minst skolfastigheten med samlingslokaler och idrottshall. Det är ekonomiskt tungt att driva detta, det häftigt höjda elpriserna har gjort det ännu svårare. Händer inget speciellt kommer inte föreningen att orka driva dessa anläggningar. Om dessutom butiken skulle försvinna, som årligen bidrar till föreningen på olika sätt, blir framtiden ännu mörkare…


Handlarn i Lugnvik/Lugnviks Lanthandel AB

Butiken har under ett år ca 50.000 kassakunder, lämnar ut ca 20.000 paket och hjälper många äldre med hemsändning av mat. Under 2021 gjordes hela 1.300 st. hemleveranser!

Hotet är nu akut! Av flera anledningar kan vi inte vara kvar i nuvarande byggnad, det gäller alltså att byta lokal eller lägga ned... Något vi absolut INTE vill! Om butiken försvinner och idrottsföreningens ekonomi krisar är det nattsvart för bygden. Har dessa två försvunnit är det väldigt svårt att komma tillbaka.


Men det finns en bra lösning…

Vi tror att detta hjälper, eller rättare sagt räddar, både idrottsförening och butik.


Att flytta butiken till skolbyggnaden

Om detta görs skulle Lugnviks IF med denna hyresintäkt säkra ekonomin och dessutom kunna dra fördelar vid gemensamma aktiviteter både utomhus som i skolhus eller idrottshallen. Ändå ha kvar samlingslokalerna på övervåningen och kunna använda idrottshallen för träning och uthyrning, samt vid stora tillställningar.

Butiken skulle få fin och välskötta lokaler som kan anpassas till butikverksamhet. Byn skulle få en samlad plats för både fritid och service, något som är riktigt bra!


Detta är ändå en stor investering och för att våga göra detta vill vi veta om Lugnviksborna tycker detta är en bra lösning? Idag handlar ca 40 % av hushållen i Lugnvik regelbundet hos oss. Vissa gör majoriteten av sina inköp här, andra kompletteringshandlar. 10 % nyttjar butiken för att köpa ”kioskvaror”, MEN ca 50 % handlar ytterst lite eller inte alls i butiken. Vi hoppas att fler inser vikten av ha en butik, ett servicecenter, och tycker det är viktigt att byn hålls levande.


Utan butik så faller fastighetsvärdena, de flesta av paketen kommer att måsta hämtas i Kramfors istället och därmed blir miljön också en stor fråga. Vill du ha lokal service och en levande landsbygd i framtiden, börja handla redan idag!


Så hur vill DU göra?Hälsningar Lugnviks IF & Handlarn i LugnvikKontaktinformation

Telefon: 0612-51065

E-post: info@handlarns.se

Läs mer om Vinnova här

Läs mer om projektet här

324 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page